Vào thẳng nội dung

1. Xác thực qua email để kích hoạt tài khoản

Sau khi hệ thống khởi tạo thành công, người dùng sẽ nhận được email thông báo và yêu cầu kích hoạt tài khoản. Sau khi kích hoạt xong, người dùng khởi tạo mật khẩu và các thông tin bảo mật cho tài khoản. Cụ thể như sau:

Bước 1:

  • Chọn vào “ACTIVATE YOUR ACCOUNT” b1 logo

Bước 2:

  • Nhập mật khẩu, xác nhận mật khẩu, câu hỏi bảo mật cho tài khoản. Chọn Activate để kích hoạt.

b2 logo

Bước 3:

  • Nhập các thông tin mật khẩu vừa khởi tạo, sau đó chọn “LOGIN HERE” để đăng nhập. Đăng nhập thành công là hoàn tất quá trình xác thực. Đăng nhập thất bại, vui lòng thử lại hoặc liên hệ quản trị để được kiểm tra, hướng dẫn và hổ trợ.

b3 logo