a. Nền tảng trình duyệt truy cập website portal

  • Để sử dụng tốt nhất dịch vụ Remote signing, nhà cung cấp chỉ định người dùng sử dụng trình duyệt firefox phiên bản mới nhất để truy cập.

Lưu ý: Đây chỉ là chỉ định và khuyến cáo của nhà cung cấp dành cho các nền tảng hổ trợ để ứng dụng được truy cập và sử dụng tốt nhất. Ngoài ra, các nền tảng khác người dùng vẫn truy cập được nhưng chất lượng sử dụng dịch vụ sẽ bị ảnh hưởng. Xin chân thành cảm ơn !