b. Nền tảng sử dụng ứng dụng signinghub trên điện thoại

  • Phiên bản signinghub trên android cần sử dụng các dòng điện thoại từ android 8 trở lên.
  • Phiên bản signinghub trên IOS cần sử dụng các dòng điện thoại từ iphone 6 IOS 10.0 trở lên

Lưu ý: Đây chỉ là chỉ định và khuyến cáo của nhà cung cấp dành cho các nền tảng hổ trợ để ứng dụng được truy cập và sử dụng tốt nhất. Ngoài ra, các nền tảng khác người dùng vẫn truy cập được nhưng chất lượng sử dụng dịch vụ sẽ bị ảnh hưởng. Xin chân thành cảm ơn !