Vào thẳng nội dung

Các bước ký

Bước 1:

Ngoài ra chọn :

  • “Me and Others” để riêng mình ký và người khác được quyền ký.
  • “ Just Others” để người khác ký.

Tùy theo nhu cầu của người dùng mà chọn phần mở rộng phù hợp với nhu cầu.

b1 logo

Bước 2:

  • Chọn icon để tải tài liệu cần ký lên phần mềm. b2 logo

Bước 3:

  • Khi tải file pdf cần ký lên. Chọn “NEXT” bên phải màn hình để tiếp tục. b3 logo

Bước 4:

  • Kéo thả các label cần hiển thị lên văn bản cần ký. Phần bắt buộc phải có là Label Digital Signature. Ngoài ra cần email, Company, Date ... b4 logo

Bước 5:

  • Chọn vào icon ký để ký văn bản. b5 logo

Bước 6:

  • Chọn Next để tiếp tục chọn chữ ký như hình, hoặc vẽ lại chữ ký, tải hình chữ ký mới. b6 logo

Bước 7:

  • Nhập mật khẩu để xác thực. Chọn “SIGN NOW” để thao tác ký. b7 logo

Bước 8:

  • Màn hình hiển thị trạng thái hệ thống đang gửi yêu cầu đến thiết bị di động để yêu cầu xác thực và đồng ý với việc ký văn bản này. Người dùng thực hiện đồng ý trên thiết bị thì văn bản sẽ được ký thành công. b8 logo

Bước 9:

  • Màn hình hiển thị văn bản được ký thành công. Label có thể kéo thả ở mọi nơi trên văn bản nên người dùng có thể tự do chọn vị trí phù hợp với văn bản mình ký. Văn bản ký hợp lệ là người dùng click vào hình chữ ký điện tử hiển thị thông tin của đơn vị cung cấp, ngày giờ ký và các thông tin do nhà cung cấp cấp cho văn bản và chủ sở hữu đó. b9 logo