Vào thẳng nội dung

2. Xác thực thiết bị trên điện thoại

Bước 1:

  • Trên Chplay, App stores thực hiện tìm kiếm ứng dụng “SigningHub”. Tải về và cài đặt cho thiết bị.

b1 logo

Bước 2:

  • Chọn “Cho phép” để đồng ý gửi thông báo từ app cho thiết bị.

b2 logo

Bước 3:

  • Chọn “Đăng nhập"

b3 logo

Bước 4:

  • Nhập URL như bên dưới. Chọn “TIẾT KIỆM”

b4 logo

Bước 5:

  • Nhập địa chỉ email, chọn “KẾ TIẾP”

b5 logo

Bước 6:

  • Chọn “Đăng nhập”

b6 logo

Bước 7:

  • Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hiện ra như bên dưới. Chọn “Ủy quyền từ xa” để đăng thiết bị cho ứng dụng.

b7 logo

Bước 8:

  • Xác thực OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Chọn Kiểm Chứng để hoàn tất đăng ký

b8 logo

Bước 9:

  • Hình ảnh hiển thị khi đăng ký thiết bị thành công. Ứng dụng đã sẵn sàng để ký văn bản.

b9 logo